Finanţăm creativitatea
Open
Comunităţi
Inspiraţie
Mentori
Locuri de Muncă
Conţinut
Harta
Creativitatii
Forum
X
Finanszirozzuk a Kreativitást
Dolgozunk a Magyar nyelvű változaton és remélyűk hogy rövid időn belül elindityuk a hálón. A maga türelmét kérjük meg. Köszönjük szépen

Termeni şi Condiţii Generale Kazuu.ro
Drepturi de proprietate intelectuală
1.1 Site-ul kazuu.ro (“Site-ul” sau “kazuu.ro”) şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate materialele pe care Site-ul le conţine, indiferent de forma ori conţinutul acestora şi fără a se limita la texte scrise, imagini, documente audio, video sau audio-video, logo-uri, sloganuri etc. (“Conţinutul”) se află în proprietatea Kazuu.ro.
1.2 Încărcarea (expedierea) pe Site a unor materiale de către utilizatori, se considera că, în mod legal şi cu respectarea oricărui drept al terţilor, expeditorul autorizează în mod expres kazuu.ro să utilizeze şi să dispună fără restricţii de respectivul material. În condiţiile în care Kazuu.ro va folosi materialele aflate pe site în scop de promovare, susţinere sau motivare a unui Proiect, idei, tendinţe şamd, Kazuu.ro îşi rezervă dreptul să folosească fără a înstiinţa în prealabil Iniţiatorul Proiectului pe care se află publicat materialul în chestiune. Kazuu.ro va folosi materialele în chestiune doar în scop de promovare, susţinere şi motivare, în buna ştiinţă cu Termenii şi Condiţiile prezentate mai jos, în buna credinţă şi respect faţă de utilizatorii şi Iniţiatorii Kazuu.ro.
1.3 Sub rezerva prevederilor Capitolului 3 de mai jos, este strict interzisă copierea, reproducerea şi/sau utilizarea în orice alt mod a Conţinutului şi a oricărei părţi din acesta fără permisiunea în scris a administratorilor kazuu.ro.
Termeni Generali pentru utilizarea Site-ului
2.1 Condiţiile generale de acces şi utilizare („Termeni şi Condiţii”), detaliate mai jos, sunt aplicabile în totalitate, permanent şi în mod necondiţionat tuturor utilizatorilor şi/sau vizitatorilor Site-ului.
2.2 Astfel, prin accesarea Site-ul şi utilizarea conţinutului acestuia, utilizatorul ia la cunoştinţă şi acceptă implicit Termenii, Principiile şi Condiţiile prezente, care stabilesc o conduită de comportament, analiză, interpretare şi folosintă a site-ului.
2.3 Site-ul este destinat identificării, promovării, susşinerii şi finanţării unor idei, propuneri sau proiecte de produse în diverse domenii menţionate în cadrul Categoriilor menţionate şi prezentate pe prima pagina a Site-ului. Ideile vor fi încadrate în cadrul unui Proiect ce va fi prezentat spre finanţare prin donaţii colective, pe Site urmând ca suma obţinuta prin aceasta finanţare să fie transferată în contul PayPal menţionat de către Iniţiatorul Proiectului. De asemenea Site-ul îşi propune să iniţieze un program de responsabilitate socială corporatistă (CSR), ce presupune stimularea creativităţii la nivel individual şi comunitar şi asocierea acestei iniţiative cu firme, branduri, organizaţii care se regăsesc în demersul antreprenorial promovat de un Proiect la nivel individual şi colectiv ca platformă de promovare a spiritului antreprenorial.
2.4 Folosirea Site-ului este recomandabilă doar utilizatorilor şi/sau vizitatorilor care au împlinit 18 ani şi deţin posibilităţile necesare încasării sumelor obţinute prin postarea unui Proiect pe Site. Întrucât încasarea sumelor obţinute se face prin intermediul operatorului PayPal, răspunderea iniţierii unui cont PayPal şi a validării contului bancar aferent acestuia revine în totalitate unilizatorului şi/sau vizitatorului. Kazuu şi administratorii Site-ului nu îşi asumă nici o răspundere referitoare la numele de utilizator,parola şi conturi bancare aferente utilizatorilor şi/sau vizitatorilor Site-ului. În cazul utilizatorilor/vizitatorilor minori, se prezumă că accesarea/utilizarea Site-ului, inclusiv, dar fără limitare la acestea, postarea unui Proiect spre finanţare, de texte şi imagini, participarea interactivă la activitaţile de pe Site etc. se va realiza doar cu acordul şi sub directa supraveghere a reprezentantului lor legal.
2.5 Accesul către acest Site poate fi restricţionat sau suspendat oricănd, fără o inştiinţare prealabila, inclusiv din motive de securitate ori pe parcursul execuţiei unei sesiuni de mentenanţă, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despagubiri în sarcina Site-ului sau a oricăruia dintre administratorii Site-ului.
Obligaţii ţi drepturi ale utilizatorilor kazuu.ro
3.1. Conţinutul se poate descărca doar în scopul pentru care a fost creat Site-ul, pentru folosul personal al Iniţiatorului şi fără caracter comercial şi cu condiţia ca utilizatorul să se conformeze la prevederile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Termenii şi Condiţiile de faţă;
3.2. Nu este permisă distribuirea, modificarea, copierea (cu excepţia celor mai sus menţionate), transmiterea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licenţe de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau transferarea, vinderea sau folosirea Conţinutului în alt mod, fără acordul în scris al kazuu.ro sau al administratorilor acestuia, dacă nu se prevede altfel in Termenii şi Condiţiile prezente
3.3. Este interzisă folosirea Site-ului pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înselator, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament contrar legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, sau ar putea conduce la atragerea răspunderii civile, contravenţionale, disciplinare, penale sau de altă natură sau ar încălca în alt mod legea. Kazuu.ro şi administratorii acestuia vor coopera cu oricare dintre autoritaţile desemnate în scopul aplicării legii şi se va conforma cu orice hotarare judecatorească sau cerere a organelor abilitate prin care se solicită dezvaluirea identităţii oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului. De asemenea este interzisă folosirea Site-ului în scopuri publicitare fără ca utilizatorul să fi donat sau finanţat prin intermediul kazuu.ro un Proiect publicat pe Site. Kazuu.ro şi administratorii Site-ului îşi rezerva dreptul de a suspenda activităţile şi conturile utilizatorilor care încearcă să promoveze branduri, logouri şi/sau servicii fără a dona şi a finanţa Proiecte postate pe Site.
3.4. Kazuu.ro şi administratorii acestuia îşi rezervă dreptul de a dispune oricând măsuri privind restricţionarea accesului oricărui utilizator/vizitator care încalcă prevederile Termenilor şsi Condiţtiilor, fără o înştiinţare în prealabil.
3.5 Utilizatorii şi vizitatorii kazuu.ro au obligaţia să verifice datele, informaţiile prezentate atât cu titlu general cât şi cele oferite în cadrul Proiectelor prezentate spre finanţare. În aceleaşi context, utilizatorilor atât Iniţiatori de Proiecte cât şi celor care doresc să doneze/finanţeze un Proiect le revine orbligaţia să verifice orice alte surse de informare care ar duce la prezentarea atât a aspectelor pozitive cit şi negative legate de profilele Iniţiatorilor şi donatorilor/finanţatorilor de Proiecte.

Am vrea să credem că efortul nostru este apreciat şi că va fi susţinut cu mic cu mare. Am vrea să vedem cât
mai multe proiecte finanţate şi cât mai mulţi Iniţiatori care au dat glas creativităţii şi au demonstrat că prin
pasiune şi perseverenţă se pot face lucruri frumoase şi deştepte.